2 No.lu KDV beyannamesi vergi artırımından yararlanabilir mi

2 No.lu KDV Beyannameleri Vergi Artırımından Yararlanabilir mi?

2 No.lu KDV beyannamesi vergi artırımından yararlanabilir mi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 1 Seri No.lu Genel Tebliğinin (V.D.1.a.aa) bölümüne göre, KDV mükellefleri, ilgili yıllar içindeki her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden; 2014 yılı için %2, 2015 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere hesaplanacak KDV’yi, Kanunda öngörülen şekilde gerekli şartları yerine getirdiği takdirde, vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, aynı tebliğin “Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Katma Değer Vergisi” başlıklı (V.D.1.c) bölümünde yapılan açıklamaya göre, 2 No.lu KDV beyannameleri için 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanılması mümkün değildir. Bu nedenle, yukarıda ilgili Tebliğde yapılan açıklamalara göre, 6736 sayılı Kanun kapsamında KDV açısından yapılan vergi artırımı 1 No.lu KDV beyanlarındaki tutarlar üzerinden yapıldığı ve sorumlu sıfatıyla yapılan 2 No.lu beyannameleri kapsamadığı için 2 No.lu beyannameyi ilgilendiren tarhiyatlar için vergi artırımından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin