Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 21’inci maddesine göre, üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar henüz paraya çevrilmeden önce, o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulmuşsa, bu alacak da hacze iştirak edecek ve aralarında satış bedeli garameten taksim yapılacaktır. Özel şirketler bir mala rehin koysa dahi, o mallar paraya çevrilmeden önce amme alacakları da hacze iştirak edecek ve malın bedeli garameten paylaşılacaktır. 

Rühan Hakkının Kullanımında İstisnai Durumlar Nelerdir?

Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü de uygulanmayacaktır.

Rüçhan Hakkı Kullanımında Özellikli Durumlar Nelerdir?

Amme alacağının garameten taksimata girdiği durumlarda, özel şirket tarafından koyulan rehinlerin 1. sırada olup olmaması, amme alacaklarının genel bütçe gelirinin olup olmaması ve malın aynından doğan alacakların taksimatı duruma göre değişebilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin