AR-GE Nedir?

Genel olarak araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi düzeyinin artırılması neticesinde, bunun yeni süreçler, sistemler ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevreye uyumlu ürünlerin tasarımları veya yazılım faaliyetleri alanlarında bilimsel ve teknolojik ilerleme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir geleceğe odaklanan, nihai çıktıları özgün olan bilimsel, deneysel ve teknik özellikler taşıyan ve barındıran faaliyetlere ar-ge denir.

AR-GE Nedir?

Genel olarak araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi düzeyinin artırılması neticesinde, bunun yeni süreçler, sistemler ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevreye uyumlu ürünlerin tasarımları veya yazılım faaliyetleri alanlarında bilimsel ve teknolojik ilerleme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir geleceğe odaklanan, nihai çıktıları özgün olan bilimsel, deneysel ve teknik özellikler taşıyan ve barındıran faaliyetlere ar-ge denir.