Aylıktan kesme cezası gerektiren haller

Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesmeyi gerektiren haller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/c maddesinde açıklanmıştır. Aylıktan kesme ilk kez uygulandığında 1/30 oranında kesinti yapılmalıdır.

Aylıktan Kesme Cezası

Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesmeyi gerektiren haller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/c maddesinde açıklanmıştır. Aylıktan kesme ilk kez uygulandığında 1/30 oranında kesinti yapılmalıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

görev

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin