Basit usulün özel şartları

Basit usulde mükellefiyetin şartları genel ve özel şartlar olarak iki gruba ayrılır. Basit usulün özel iartları aşağıdaki gibidir.

Basit usulün özel şartları

Basit usulde mükellefiyetin şartları genel ve özel şartlar olarak iki gruba ayrılır. Basit usulün özel şartları aşağıdaki gibidir:

  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2019 yılı için 120.000-TL veya yıllık satışları tutarının 180.000 TL’yi geçmemesi gerekir.
  • 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde eldeettikleri gayri safi iş hasılatının 2019 yılı için 60.000 TL’yi aşmaması gerekir.
  • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 120.000-TL’yi aşmaması gerekir.

basit usul

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin