Borsa istanbul katarlılara satıldı

Bilindiği üzere, 2015 yılında Borsa İstanbul A.Ş’nin % 10’nu Avrupa İmar Bankasına satılmıştır. Halkbank Genel Müdür yardımcısı Hakan Atilla ABD’den Türkiye’ye döndüğünde Borsa İstanbul’a Genel Müdür olarak atanmıştır. Fakat Avrupa İmar Bankası bu atamayı kabul etmemiş ve hissesini satacağını beyan etmiştir. Söz konusu % 10’luk hisseyi Türkiye Varlık Fonu mecburen devir almıştır. Bu yüzde onluk kısmı da yapılan görüşmeden sonra Katar kaynaklı fona veya şirkete tekrar satılmıştır.

Bu satıştan sonra Varlık Fonunun Borsa İstanbul’daki hissesi % 80,6 oranındadır. Kaldı ki Varlık Fonunun elinde % 80,6 daha Borsa İstanbul Hissesi vardır. Eğer Katara satılan fiyat ucuz olduğu iddia ediliyorsa (kaldı ki ucuz değil, varlık fonu bu hisseleri Avrupa İmar Bankası’ndan 1 yıl önce sattığı fiyattan daha ucuz almıştır) bu durumu iddia eden kişiler aynı fiyattan müşteri getirsin, zaten varlık fonunun elinde daha çok hisse var, aynı fiyattan alırlarsa onlara da hisse satılabilir.

Borsa İstanbul Satılırken Neden İhale Yapılmadı?

Borsa İstanbul, anonim şirket statüsünde olup, ihale kanunu kapsamında değildir. İhale kapsamında olmayan şirket satılırken ihale yapılır mı? Tabi ki de yapılmaz!