Borsa İstanbul

Borsa İstanbul, 30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte, aynı Kanun’un 138. maddesi uyarınca borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. olarak anonim şirket şeklinde kurulmuştur. Yani, Borsa İstanbul A.Ş görüldüğü üzere bir sermaye şirketidir.

Borsa İstanbul’un Faaliyet Konusu Nedir?

Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; “Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler” olarak tarif edilmiştir.

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketler Borsa İstanbul’un Kendi Malı mıdır?

Bu soru çok absürt bir soru olabilir. Ancak maalesef ülkemizdeki finansal okuryazarlık çok geride olduğu için bazı aydınlarımız borsadaki şirketleri de Borsa İstanbul’un malı olarak görmektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere Borsa İstanbul’un görevi borsaya açılan şirketlere aracılık etmek ve/veya onlara yer sağlamaktır. Birilerinin anladığı gibi borsada halka açılmış olan şirketler, Borsa İstanbul’un bizzat kendi malı değildir.