Home Kısa Bilgiler Ekonomi Bütçe, Ağustos Ayında 28,2 Milyar Fazla Verdi!

Bütçe, Ağustos Ayında 28,2 Milyar Fazla Verdi!

2020 yılı bütçe açığı

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi

2020-2022 Yeni Ekonomi Programının (YEP) temel amacı; 2019-2021 YEP çerçevesinde fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

Program döneminde bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3’ün altında kalması, faiz dışı dengenin GSYH’ye oranının ise dönem sonunda binde 3 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Ağustos 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri

2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 80,3 milyar TL, bütçe gelirleri 108,6 milyar TL ve bütçe fazlası 28,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 68,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 40,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

AĞUSTOS AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (Milyon TL)

Bütçe Giderleri                     80.345
Faiz Dışı Giderler                  68.444
Bütçe Gelirleri                    108.566
Vergi Gelirleri                       98.456
Bütçe Dengesi (Fazla)          28.220
Faiz Dışı Denge                    40.122

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon TL fazla vermiştir. 2019 yılı Ağustos ayında 11 milyar 442 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Ağustos ayında 40 milyar 122 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Bütçe Giderleri
Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 80 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 11 milyar 901 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 68 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirleri
Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 108 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 98 milyar 456 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 215 milyon TL olmuştur.

2019 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 94 milyar 288 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 15,1 oranında artarak 108 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 10,7 iken 2020 yılında yüzde 11,3 olmuştur.

2020 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 oranında artarak 98 milyar 456 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,8 iken 2020 yılında yüzde 12,5 olmuştur.

2020 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 761,4 milyar TL, bütçe gelirleri 650,5 milyar TL ve bütçe açığı 110,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 669,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 19,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (Milyon TL)

Bütçe Giderleri                  761.432
Faiz Dışı Giderler              669.818
Bütçe Gelirleri                  650.506
Vergi Gelirleri                   510.418
Bütçe Dengesi                -110.926
Faiz Dışı Denge                 -19.312

Bütçe Giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 761 milyar 432 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 91 milyar 614 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 669 milyar 818 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 650 milyar 506 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 510 milyar 418 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 121 milyar 900 milyon TL olmuştur.