Home Özel Hukuk 6183 Aatuhk Cebren Tahsil Şekilleri

Cebren Tahsil Şekilleri

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Hakkındaki Kanuna göre, amme alacağı borçlu tarafından zamanında ödenmediği takdirde, amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunacaktır.

Cebren Tahsil Şekilleri

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Hakkındaki Kanuna göre, amme alacağı borçlu tarafından zamanında ödenmediği takdirde, amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunacaktır. Cebren tahsil aşağıdaki şekillerden herhangi birinin tatbikı suretiyle yapılabilir:

  • Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi veya kefile takip yapılması suretiyle,
  • Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi suretiyle,
  • Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi suretiyle.