Çerçeve Anlaşma

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla ihale isteklisi arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmalara çerçeve anlaşma denir.

Çerçeve Anlaşma Nedir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla ihale isteklisi arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmalara çerçeve anlaşma denir.

Çerçeve anlaşma çok sık ihale yapmak istemeyen kurumların ya da ihale yapmak konusunda yeterli taşra elemanları bulunmayan kurumların belli bir dönemi kapsayan ihtiyaçlarının toplu olarak alt kurumlar adına alınma işlemidir.