Defter kayıtlarının düzeltilmesi

Defter kayıtlarının düzeltilmesi

Defter kayıtlarının düzeltilmesi nasıl yapılır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 217’inci maddesine göre, yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Yani, yevmiye defterine yapılan hatalı muhasebe kayıtları, 1 Seri No.lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğindeki esaslar çerçevesinde düzeltilmelidir. Dolayısıyla, yevmiye defterine yapılan hatalı kayıtlar, yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek veya üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle dahi düzeltilemez/değiştirilemez.

Diğer bilumum bütün defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde, düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

Yanlış Kayıtların Mevzuata Aykırı Şekilde Düzeltilmesi Durumu

Ticari defterlere (bütün defterler) geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır. Aksi durumda, yapılan işlemin mahiyetine göre, Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin (a-1), (a-2) veya (b) bendindeki kaçakçılık suçları ve cezaları devreye girecektir. Vergi Usul Kanunun 359’uncu maddesindeki kaçakçılık suçları işleyenler hakkında yine aynı maddedeki hapis cezalarının uygulanması için aynı Kanunun 367’ nci maddesine göre ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı unutulmamalıdır.

Öte yandan, yine V.U.K’nun 359’uncu maddesindeki suçların işlenmesi suretiyle vergi zıyaına sebebiyet verilmesi halinde aynı Kanunun 344’üncü maddesine göre 1 kat yerine 3 kat vergi ziyaı kesileceği unutulmamalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin