Defter saklama süresi

Defter ve belgelerin ibraz mecburiyeti

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda vergi incelemesi ve ibraz zorunluluğu açısından ticari defter ve belgelerin zamanaşımı ve zamanaşımı süresinin 1 yıl kadar uzaması durumlarında 6 yıl saklanması ve ibraz edilmesi gerekir. Zamanaşımı süresi geçtikten sonra mükelleflerin defter ve belgeleri ibraz mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 

Defter saklama süresi ne kadardır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda defterlerin ibraz edilme süresi ve/veya defter saklama süresi mezkur kanunundaki zamanaşımı için öngörülen süresi olan 5 yıl olarak hüküm altına alınmıştır. Yani defter ve belgeler zamanaşımı müddetince saklanmak ve talep edildiğinde ibraz edilmek zorundadır. Yine, aynı Kanunun 114’üncü maddesine göre takdir komisyonuna başvurulduğu durumlarda bu süre defter saklama süresi maksimum 1 yıl daha uzayabilecektir.

Defter ve belgelerin ibraz mecburiyeti

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti” başlıklı 256’ncı maddesine göre ise defter ve belgeler, yetkili kişi ve kurumlar tarafından talep edildiğinde ibraz edilmek zorundadır. Zamanaşımı süresi geçtikten sonra defter ve belgelerin ibraz zorunluluğu Vergi Usul Kanununa göre ortadan kalkacağı için ibraz edilmeme durumunda gizleme olarak ifade edilen vergi kaçakçılığı suçu da oluşmayacaktır.

Türk ticaret kanununa göre defter be belgelerin ibraz süresi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre defter ve belgelerin ibraz süresi 10 yıldır. Ancak bu durum, bu kanuna göre tutulması zorunlu veya ihtiyari olan defterler açısından geçerlidir. Ayrıntılı açıklamaya buradan ulaşılabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin