Defter tasdikleri ne zaman yapılır

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 221’inci maddesi ile 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesini göre aşağıdaki belirtilen defterleri kullanacak olanlar bunları belirlenen zamanda tasdik yapmak zorundadır.

Defter Tasdikleri Ne Zaman Yapılır

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 221’inci maddesi ile 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesini göre aşağıdaki belirtilen defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

 Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; (Aralık ayı sonuna kadar/Normal Hesap Dönemi)
 Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; (Özel Hesap Dönemi)
 Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce,
 Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; (Gelir Vergisi Kanunu 9.Maddesindeki Muaf Olanlar)
 Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettireceklerdir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin