Defterlere Kayıt Zamanı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 219’uncu maddesine göre, kayıtla ilgili muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır.

Defterlere Kayıt Zamanı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 219’uncu maddesine göre, kayıtla ilgili muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir. Bu nedenle defterlere kayıtlar zamanında yapılmalıdır.

Yani faturalar, en geç 10 içinde defterlere kaydedilmelidir. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi, yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak, bu durumda da muameleler, en geç 45 içinde esas defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin