Denetim Görevinin İhmali Sucu ve Cezası

Denetim görevinin ihmal suçu Türk Ceza Kanunu'nun 251'inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Denetim görevinin ihmal suçu iki farklı şekilde ele alınmıştır.

Denetim Görevinin İhmali Sucu ve Cezası (TCK 251.Madde)

Denetim görevinin ihmal suçu Türk Ceza Kanunu’nun 251’inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Denetim görevinin ihmal suçu iki farklı şekilde ele alınmıştır. (Kast ve ihmal boyutuyla)

Denetim Görevi İhmal Suçunun Kasten İşlenmesi Durumu Nedir?

(1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü olan kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulacaktır. Bu suç tipinde denetimle görevli kişi, ilgilinin zimmet ve irtikap suçunu işlediğini bilmekte, anccak buna kasten göz yummaktadır.

Denetim Görevi İhmal Suçunun Kasten İşlenmesi Durumunda Soruşturma Nasıl Yapılır?

Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü olan kamu görevlisinin soruşturması, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nun 17, 18 ve 19’uncu maddelerine göre re’sen soruşturulacağı için müşterek fail olarak sorumlu tutulan denetim göreviyle yükümlü olan kişi de, aynı Kanuna göre soruşturma ya tabi tutulacak, dolayısıyla 4483 sayılı Kanuna göre soruşturma için izin almak gerekmeyecektir. 

Denetim Görevi İhmal Suçunun İhmal Suretiyle İşlenmesi Durumu Nedir?

(2)Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan veya neden olan denetimle yükümlü kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun bu tipinde de denetimle görevli kişi, ilgilinin zimmet ve irtikap suçunu işlediğini bilmemektedir. Ancak, denetim görevini bilerek ihmal ederek ilgilinin zimmet ve irtikap suçunu işlemesine sebep olmaktadır.

Denetim Görevi İhmal Suçunun İhmal Suretiyle İşlenmesinde Soruşturma Nasıl Yapılır?

Denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan veya neden olan denetimle yükümlü kamu görevlisinin soruşturması, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 5 ila 10’uncu maddelerine göre soruşturma izni alındıktan sonra yapılabilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin