Düzeltme Zamanaşımı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114'üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemeyecektir.

Düzeltme Zamanaşımı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemeyecektir. Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi:

  • Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı,
  • İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;
  • İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre hacizin yapıldığı;
    Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.