e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

Bilindiği üzere, 509 No.lu VUK Genel Tebliğinin IV.1.4. bölümünde e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler sayılmış olup, 2018 yılı veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayri safi iş hasılatı) 5 milyon tl ve üzeri olan mükelleflerin de e-fatura uygulamasına geçmesi, belirtilen tarihler itibariyle zorunlu hale getirilmiştir.

e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

2018 ve 2019 hesap dönemlerinde veya takvim yılında brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayri safi iş hasılatı) 5 milyon tl ve üzeri olan mükellefler, 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Bunun yanında, 5 milyon tl brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayri safi iş hasılatı) şartını 2020 yılında veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar, bir başka deyişle 2020 yılı veya takip eden dönemlerde 5 milyon tl brüt satış hasılatı elde edenler, ilgili hesap dönemini izleyen 7. Ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek:1- A Limitet şirketi 2018 hesap döneminde 5.100.000-TL tutarında brüt satış hasılatı elde etmiştir. Buna göre A Limitet şirketi, belirlenen sınır olan 5 milyonu aştığı için 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecektir.

Örnek:2- Fatih BÜYÜKTÜRK adlı gerçek kişi, 2018 takvim yılında 5.150.000-TL tutarında brüt satış hasılatı elde etmiştir. Buna göre ilgili gerçek kişi, belirlenen sınır olan 5 milyonu aştığı için 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecektir.

Örnek:3- B Anonim şirketi 2019 hesap döneminde 5.200.000-TL tutarında brüt satış hasılatı elde etmiştir. Buna göre B Anonim şirketi, belirlenen sınır olan 5 milyonu aştığı için 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecektir.

Örnek:4- Mehmet BÜYÜKTÜRK adlı gerçek kişi, 2019 takvim yılında 5.350.000-TL tutarında brüt satış hasılatı elde etmiştir. Buna göre ilgili gerçek kişi, belirlenen sınır olan 5 milyonu aştığı için 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecektir.

Örnek:5- C Kolektif şirketi 2020 hesap döneminde/takvim yılında 5.500.000-TL tutarında brüt satış hasılatı elde etmiştir. Buna göre C Kolektif şirketi, belirlenen sınır olan 5 milyonu aştığı için 01.07.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecektir.

Örnek:6- Selim BÜYÜKTÜRK adlı gerçek kişi, 2020 takvim yılında 5.650.000-TL tutarında brüt satış hasılatı elde etmiştir. Buna göre ilgili gerçek kişi, belirlenen sınır olan 5 milyonu aştığı için 01.07.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecektir.

Örnek:7- D Anonim şirketi 2021 hesap döneminde 5.700.000-TL tutarında brüt satış hasılatı elde etmiştir. Buna göre D Anonim şirketi, belirlenen sınır olan 5 milyonu aştığı için 01.07.2022 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecektir.

Örnek:8- Yavuz BÜYÜKTÜRK adlı gerçek kişi, 2021 takvim yılında 5.675.000-TL tutarinda brüt satış hasılatı elde etmiştir. Buna göre ilgili gerçek kişi, belirlenen sınır olan 5 milyonu aştığı için 01.07.2022 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin