Elektronik tebligat sisteminden çıkış

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

Elektronik tebligat sisteminden çıkış

Elektronik tebligat sisteminden çıkış nasıl yapılır. Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında, sistemden çıkmaları mümkün değildir.

Gerçek kişilerin tebligat sisteminden çıkması

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dâhil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresleri kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Gerçek kişilerin ölüm ve gaiplik dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de ölen kişinin elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır. Gerçek kişilerin işi terk etmeleri veya kapatmaları durumunda elektronik tebligat adresleri kapatılmaz. Elektronik tebligat mükellefiyetle alakalı bir konu olmadığı ve genel bir platform olduğu için vergi mükellefiyetiyle ilişkilendirilmez.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi daireleri ve/veya mal müdürlükleri ülke genelinde vergi toplamanın yanında kamu alacaklarının tahsilini yapan tahsil dairesidir. Dolayısıyla vergi mükellefiyeti terk edilse bile, vergi dairelerinin 6183 sayılı Kanundan doğan tahsil dairesi işlevleri devam etmektedir. Bu durumda trafik idari para cezaları, ilerleyen aşama adli para cezaları, ecrimisil alacakları, nüfus idari para cezaları, cezaevi yemek paraları vb. sayısız ödemeyi vergi daireleri tahsil dairesi sıfatı ile tahsil etmektedir. Tahsil daire sıfatı, 6183 sayılı Kanunun 5. maddesinden doğmaktadır; bu durumun vergi mükellefiyeti ile bir bağlantısı bulunmaktadır.

Dolayısıyla Danıştay’ın  gerçek kişilerin işi terk ettikten sonra elektronik tebligat adreslerine yapılan tebligatları hukuksuz bulması, eksik değerlendirmeye dayanmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin