Elektronik tebligat yapılması zorunlu kişiler

Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Elektronik tebligat yapılması zorunlu kişiler

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/a maddesinin verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili egerekli teknik altyapı kurulmuş ve tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi,  internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur.

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine aynı Kanunun 93. maddesi hükümleri tabi olmaksızın tebliğ edilebilecektir.

Söz konusu tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna tabi kurumlar vergisi mükellefleri,
  • Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefiyeti olanlar,
  • Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler bu uygulamaya tabi değildir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin