Gecikme zammı nedir

6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanuna göre, amme alacağının zamanında ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden  itibaren her ay için ayrı ayrı % 1,6 oranında gecikme zammı uygulanır.

Gecikme zammı 

Gecikme zammı nedir, gecikme zammı nasıl hesaplanır. 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanuna göre, amme alacağının zamanında ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden  itibaren her ay için ayrı ayrı % 1,6 oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı oranı

Gecikme zammı oranı ülkedeki enflasyon oranına göre sürekli değişmekle beraber, en son olarak 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birinci fıkrada yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak açıklanmıştır.

Gecikme zammı minumum tutarı

Gecikme zammının uygulanması için minumum tutar 1-TL olarak belirlenmiştir.

Gecikme zammı hangi oranlarda uygulanır

Gecikme zammı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca açıklanan oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanacaktır.

Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmeyecektir. Yani, usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezalarında gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Gecikme zammı oranını kim Belirler

Gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ancak, Kanunda belirtilen oranlar içinde Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle gecikme zammı oranı değiştirilebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin