Haczin neticeleri nelerdir

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usülü Hakkındaki Kanuna göre amme borçluları, alacaklı amme idaresinin izni olmadan hacizli mallar üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır. Haczi koyan tahsil dairesi buna aykırı hareketin cezası olduğunu borçluya ihtar etmelidir.

Haczin neticeleri nelerdir

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usülu Hakkındaki Kanuna göre amme borçluları, alacaklı amme idaresinin izni olmadan hacizli mallar üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır. Haczi koyan tahsil dairesi buna aykırı hareketin cezası olduğunu borçluya ihtar etmelidir.

Haczedilmiş olan mallar üzerinde, üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine istinaden iyiniyetle elde ettiği haklar saklıdır. İyiniyet hükümlerine aykırı şekilde hacizli mallar üzerinde üçüncü şahsın elde ettiği hakların, alacaklının haczi ile o mala taalluk eden haklarını ihlal ettiği nispette butlanına mahkemece hükmolunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin