Home Özel Hukuk 6183 Aatuhk İhtiyati Tahakkuk

İhtiyati Tahakkuk

İleri de tahakkuk edecek amme alacağın daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan tahakkuka "ihtiyati tahakkuk" denir.

İhtiyati Tahakkuk Nedir?

İleri de tahakkuk edecek amme alacağın daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan tahakkuka ihtiyati tahakkuk denir. Aşağıdaki hallerden birinin bulunması hallerinde, ihtiyati tahakkuk uygulanacaktır:

 • 6183 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise,
 • Mükellef hakkında 110’uncu madde gereğince takibata girişilmişse,
 • Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse.

Bu esasa göre, tahakkuk eden vergi, resim ve bunların zam ve cezaları, kanunlarına göre ödeme zamanı gelmeden tahsil olunamayacaktır. İhtiyati tahakkukta gecikme faizinin hesabında, ihtiyati tahakkuk talep yazısının düzenlendiği tarih esas alınır.

İhtiyati Tahakkuk Nasıl Yapılır?

İhtiyati tahakkuk, vergi dairesi müdürlerinin veya vergi dairesi başkanlıklarının olduğu illerde ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün yazılı isteği üzerine defterdarlar  veya vergi dairesi başkalıklarının olduğu yerlerde vergi dairesi başkanları, mükelleflerin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezaların derhal tahakkuk ettirilmesine denir.

İhtiyati Tahakkuk Hangi Vergilere Uygulanır?

 • Gelir vergisi (geçici vergi dahil)
 • Kurumlar vergisi (geçici dahil)
 • KDV
 • Damga Vergisi
 • ÖTV
 • ÖİV
 • Şans Oyunları Vergisi,
 • BSMV
 • Veraset ve İntikal Vergisi

İhtiyati Tahakkuka Nasıl İtiraz Edilir?

Haklarında ihtiyati tahakkuk uygulananlar, uygulanma tarihinden itibaren vergi mahkemesine 15 gün içinde, ihtiyati tahakkukun sebebine ve miktarına itiraz edilebilir.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin