İzaleyi şuyu davası nerede açılır

İzaleyi şüyu davası veya diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davası, menkul veya gayrimenkul malın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. İzaleyi şüyu davalarında 2023-Eylül dönemi itibariyle uzlaşmaya başvurma dava şartı olarak getirilmiştir. Bu nedenle dava açmadan önce uzlaşmaya başvurmak gerekir.

İzaleyi şuyu davası nedir

İzaleyi şüyu davası veya bir başka adlandırmayla ortaklığın giderilmesi davası, gerek elbirliği mülkiyetli arazilerde gerekse de paylı mülkiyetli arazilerde ve/veya menkul veya gayrimenkullerde, ortakların bölüşüm noktasında anlaşamaması veya başkaca bir nedenden dolayı anlaşamaması durumunda, ortaklardan birinin veyahut bir kısmının mahkemeye başvurarak, mahkeme aracılığı ile ortaklığı bitirmelerine izaleyi şüyu davası veya ortaklığın giderilmesi davası adı verilir. İzaleyi şüyu davası sonucunda iki şekilde ortaklık giderilebilir; davanın sonucunda eğer menkul veya gayrimenkul eşit şekilde ve şartlarda bölünebiliyorsa aynen taksim yapılabilir veya satış yapışmak suretiyle ortaklık giderilebilir.

İzaleyi şuyu davasında masrafları kim öder

İzaleyi şüyu davası diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davasının masrafları (mahkeme harcı, bilirkişi ücreti, tebligat bedelleri vs.) mahkeme başlangıcında davayı açanlarca ödenir. Ancak, mahkeme sonucunda vekâlet ücretleri dâhil olmak üzere mahkeme masrafları, davalı ve davacı tüm paydaşlardan alınarak paylaşılmış olur.

İzaleyi şuyu davasında avukatlık ücretlerini kim öder

İzaleyi şüyu davasında avukatlık masraflarını başlangıçta dava açan kişiler ödeyebilir. Ancak, mahkeme sonucunda davacıların avukatlara ödedikleri ücretlerin, avukatlık ücret tarifesine göre belirlenen kısmı tüm paydaşlardan alınıp davacılara ödenir. Ancak, davacıların avukatlık tarifesine göre belirlenen değerin üzerindeki tutarları, kendi ceplerinden ödemiş sayılırlar. Örneğin, davacı (A), avukatla 10.000 TL’ye anlaşmış ve ona bu parayı avukata ödemiştir. İlgili yılda avukatlık tarifesine göre belirlenen tutar 2500-TL’dir. Davacı A’ya dava sonunda tüm paydaşlardan alınıp verilecek olan tutar tarifede o yıl belirlenen tutar olan 2500-TL olacaktır. Nihayetinde davayı açan kişi bu örnekte belirtilen 7500-TL’yi kendi cebinden ödemiş olacaktır.

İzaleyi şuyu davaları avukatsız açılır mı

İzaleyi şüyu davaları avukatsız açılabilir. Ancak, bu davalar karmaşık ve özellikli davalar olduğu için sadece avukat bulmak yetmez; bu konuda tecrübeli ve uzmanlaşmış ve sürekli geri bildirimler yapacak avukat bulmak gereklidir. Aksi takdirde, davalar iyi takip edilmezse süreç sıkıntılı geçebilir.

İzaleyi şuyu davasında ön alım hakkı var mı

İzaleyi şüyu davasında ön alım hakkı diğer adıyla şufa hakkı kullanılabilecektir. Satış sonucunda ortaya çıkan bedelden, öncelikli olarak mevcut paydaşların alım hakkına sahip olmasına önalım veya şufa hakkı denir.

İzaleyi şuyu davalarında bedel tespiti nasıl yapılır

İzaleyi şüyu davasında değer tespiti için dosya bilirkişiye gönderilir. Bilirkişi ister menkul ister gayrimenkul mal olsun, ilgili şeyi inceleyerek değer tespitini yapıp sonucu ilgili mahkemeye gönderir. Bulunan değere itiraz edilebilir; yeniden değer tespiti istenebilir.

İzaleyi şuyu davasında satış sonrası paranın dağıtımı nasıl yapılır

İzaleyi şüyu davasında satış suretiyle ortaklık giderildikten sonra her ortak hissesi oranında veya hissesinin değerinde pay almaktadır. Ancak, mahkeme masrafları ile davacıların avukatlarına avukatlık tarifesine göre ödenen bedeller ile tapu harçlarının düşüldükten sonra net kalan değeri elde edilecek gelir olarak görmek lazımdır.

İzaleyi şuyu davalarında tapu harcını kim öder

İzaleyi şüyu davalarında tapu harcının nasıl ödeneceğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşılabilir.

İzaleyi şuyu davaları ne kadar sürer

İzaleyi şüyu davası özellikli ve karmaşık bir yapıda olduğu için veya Ülkemizde böyle görüldüğü için beklenenden daha uzun sürebilir. Özellikle paydaşların kalabalık olduğu durumlarda tebligatların ulaşması ve itirazlardan dolayı davalar genelde uzun sürmektedir. Bu nedenlerle açıldığı yer ve ortakların ve parsellerin sayısına göre değişmekle beraber, ortaklığın giderilmesi davası 2 ila 20 yıl arası sürebilir.

İzaleyi şuyu davalarında aynen taksim nasıl yapılır

İzaleyi şüyu davalarında eğer menkul ve gayrimenkul aynen ve eşit şartlarda bölünebiliyorsa aynen taksim yapılabilir. Eğer paylaşma biçiminde ortaklar arasında uyuşma sağlanamazsa hâkim paydaşlardan birinin talebi üzerine malın aynen bölünerek paylaşılmasına karar verebilir. Bölünen parçaların birbirine denk olmaması durumunda, eksik kalan kısmının parayla denkleştirilmesine karar verilebilir.

Bölme işlemi durum ve koşullara göre uygun olmazsa ve özellikle malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine imkân yoksa ilgili mal açık arttırmayla satışa çıkarılır.

İzaleyi şuyu davalarında satış nasıl yapılır

İzaleyi şüyu davalarında aynen ve ifraz yoluyla taksim yapılamıyorsa ortaklık malın satışıyla giderilir. Bu satışa her isteyen kişi veya kurum alıcı olarak katılabilir. Ancak, satışın sadece paydaşlar arasında yapılabilmesi için bütün paydaşların rızası şarttır.

İzaleyi şüyu davalarında en çok yapılan hatalar nelerdir

İzaleyi şüyu davalarında en çok yapılan hatalar aşağıdaki gibidir;

  • Usulsüz tebligatlar,
  • Satışın ilanında yapılan hatalar, (ulusal yapılması gereken ilanların yerel yapılması vs.)
  • Hisse oranlarının belirlenmesinde ve mahkeme kararında yazılırken yapılan hatalar,
  • Tapu harcının mahkeme aşamasında hesaplanmasında yapılan hesaplama yanlışları,
  • Kısa ve gerekçeli kararların uyumsuzluğu, Yukarıda sayılan hatalar sıklıkla yapılan ve bazılarının davanın karşı tarafına bir üst mahkemede itiraz hakkı veren hatalar olduğu için mahkeme sürecini de sürekli uzatabilmektedir.

İzaleyi şuyu davalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir

İzaleyi şüyu davalarında aşağıdaki durumlara özellikle dikkat etmek gerekir;

  • Tebligatların doğru ve eksiksiz yapılması,
  • İlanın doğru yerde ve doğru mecrada yapılması,
  • Değer tespitinin doğru yapılması,
  • Tapu harcının hesaplanması (Mahkeme aşamasında ortakların fazla olduğu durumlarda tapu harcı doğru hesaplanmadığı için tapu dairelerinde ek tarhiyat yapılabiliyor)