Kademe ilerlemesinin durdurulması sebepleri

Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesi cezasını gerektiren haller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/d maddesinde belirlenmiştir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının tekrarı

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4’ü – 1/2’si kesilir ve tekerrüründe bunların görevlerine son verilir. Yani bu kişiler memuriyetten çıkarılır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası

Fiilin ağırlık derecesine göre ilgili memurun, o anda bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ila 3 yıl süreyle durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesi cezasını gerektiren haller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/d maddesinde belirlenmiştir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması sebepleri

Kademe ilerlemesinin durdurulması sebepleri aşağıda sayılmıştır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

h)Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o)Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin