Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlular, 15 gün içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde bulunmazsa, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak üzere, üç aya kadar hapis cezasına çarptırılır.

Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlular, 15 gün içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde bulunmazsa, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak üzere, üç aya kadar hapis cezasına çarptırılır.

Hapis Cezasını Kim Verir

Hapis cezası kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 15 günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilmektedir. Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunmalıdır.

Mal bildiriminde bulunmamanın cezası, hem 2004 sayılı İcra İflas Kanununda, hem de 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanunda bulunur.