Sahtecilik Suçu ve Cezası  (TCK 207. Madde)

Türk Ceza Kanunun 207’nci maddesinde ve TCK’nın Kamu Güvenine Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. 

Özel Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası  

 Özel bir belgede sahtecilik suçu aşağıdaki şekillerde işlenebilir:

“(1)Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”

Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu (Madde 208)

“Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Özel Hali Nedir (TCK 210. Madde)

“(1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.”

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Olup Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Uygulanacağı Durumlar 

“(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.”

Görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin