Peştemallık nedir

Gerçek veya tüzel kişilerde peştemallıklar da mukayyet değerleriyle değerlenir.

Peştemallık nedir

Peştemallık nedir, peştemallık nasıl vergilendirilir. Vergi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerde peştemallıklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Peştemallıkların aktifleştirilerek gider yazılması zorunludur. Bunun istisnası o yıl için amortisman için belirlenen ve doğrudan gider yazılabilen tutardır. Değeri 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen tutar olan (1.400 TL) lirayı aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (1.400 TL) lirayı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar aktifleştirilmeden, amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilecektir.

İlk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin ve Peştemallıkların İtfası

Peştemallıklar ile ilk tesis giderleri eşit tutarda ve sürede denildiği için bu giderler için azalan bakiyeler usulü kullanılamaycaktır.

TFRS’de peştemallıkların değerlemesi, Vergi Usul Kanunundan daha farklı esaslara bağlanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin