Sahte belge düzenlemenin cezası

Gerçekte bir mal ve hizmet satımı olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgelere sahte belge denir. Gerçekte bir mal ve hizmet satmadığı halde bir mal ve hizmet satmış gibi belge düzenleyen kişi ve kurumlara da sahte belge düzenleyicisi denir.

Sahte belge düzenlemenin cezası

Sahte belge düzenlemenin cezası nedir, sahte belge düzenlemenin cezası ne kadardır. Gerçekte bir mal ve hizmet satımı olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgelere sahte belge denir. Gerçekte bir mal ve hizmet satmadığı halde bir mal ve hizmet satmış gibi belge düzenleyen kişi ve kurumlara da sahte belge düzenleyicisi denir.

Sahte belge düzenleyen kişi ve kurumların yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Bunun yanında sahte belge düzenleyenler hakkında gerekli vergi cezaları da verilecektir. Ayrıca, sahte belge düzenleyenler hakkında düzenledikleri belgelerin KDV dâhil tutarları üzerinden % 2 oranında komisyon geliri takdir edilecektir. Öte yandan, sahte belge düzenleyenler kaçakçılık sucundan VUK’un 367.maddesine istinaden savcılığa sevk edilecektir.

Sahte belge düzenleyicisi olandan mal alanlar 

Sahte belge düzenleyicisi olduğuna karar verilen kişi ve kurumlardan mal alanlar, sahte belge kullanmaktan incelemeye sevk edilir. Ayrıca, henüz inceleme yapılmadan da ilgili vergi dairesi söz konusu mükellefi “sahte belge kullanma tespitine” istinaden o donemle ilgili olarak özel esaslara alabilir.

Sahte belge düzenleme özel esaslar

Sahte belge düzenleyenler “rapora istinaden sahte belge düzenleme” tespitine istinaden özel esaslara alınır.