Home Özel Hukuk 6183 Aatuhk Şirket borçlarından ortakların sorumluluğu

Şirket borçlarından ortakların sorumluluğu

Şahıs şirketleri, adlarından da anlaşılacağı üzere “şahıs” etkisinin ağır bastığı şirket türleridir. Bunlar adi şirket, kolektif şirket ve adi komandit şirket olarak üçe ayrılmaktadır. 

Şirket borçlarından ortakların sorumluluğu (şahıs şirketleri)

Şahıs şirketleri, adlarından da anlaşılacağı üzere şahıs etkisinin ağır bastığı şirket türleridir. Bunlar adi şirket, kolektif şirket ve adi komandit şirket olarak üçe ayrılmaktadır. Sermaye şirketlerinde ortaklar ile yöneticilerin özel borçlar ile amme borçlarından sorumluluğuyla ilgili ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Şirket borçlarından ortakların sorumluluğu

Şirket borçlarından ortakların sorumluluğu, şahıs şirketleri ile sermaye şirketlerinde farklı şartlara bağlanmıştır.

Şahıs şirketlerinde ortakların özel borçlardan sorumluluğu

Şahıs şirketlerinde şirket ortakları şirket borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumludurlar. Tüzel kişiliği olmayan şahıs şirketlerinde (adi şirket) şirket ortaklarının şirketin borçlarından sorumluluğu 1. Dereden sorumluluktur. Yani ortaklar direk takibe tutulabilir.

Tüzel kişiliği olan şahıs şirketlerinde ise şirket ortaklarının şirket borçlarından sorumluluğu (kolektif ve adi komandit şirket)  2. Dereceden ve müteselsilendir. Tüzel kişiliği olan (kolektif ile adi komandit) şirketlerin ortaklarının üçüncü kişilere karşı şirket borçlarından sorumluluğu 2. Dereceden olduğu için şirket alacaklıları şirket borçlarından dolayı ilk önce şirketin tüzel kişiliğine başvuracak, eğer alacaklarını tahsil edemezlerse bu sefer şirket ortaklarına takip yapabilecektir. Bunun yanında, komandit şirketlerde komandite ortakla komanditer otakların sorumlulukları da birbirinden farklıdır.

Örnek1, Ahmet ve Mehmet Kolektif Şirketi, (B) şirketine olan borcunu ödememiştir. B şirketi, şirket ortaklarının sorumluluğu 2. Dereceden olduğu için öncelikle şirket tüzel kişiliği olan Ahmet ve Mehmet Kolektif Şirketine takip yapacaktır. Şirket tüzel kişiliğinden alacağını tahsil edemeyen (B) şirketi, akabinde Ahmet ve Mehmet Kolektif şirketinin ortakları olan Ahmet ve Mehmet’in şahsi malvarlığına karşı takip yapacaktır. Bu durumda şirket ortakları olan Ahmet ve Mehmet, şirketin borçlarından dolayı bütün malvarlıklarıyla sınırsız ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Ahmet ve Mehmet, şirket borçlarının tamamından müteselsilen sorumlu oldukları için (B) şirketi, şirkete yaptığı takip sonuçsuz kaldıktan sonra ister Ahmet’e isterse de Mehmet’e takip yapabilecektir.

Şahıs şirketlerinin ortakları ister 1. Dereceden sorumlu olanlar (adi şirket) isterse 2. Dereden sorumlu olanlar olsun (kolektif ile adi komandit şirket) şirket alacaklılarına karşı sınırsız ve müteselsilen sorumludurlar. Burada şirkete getirdikleri veya getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye tutarının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Söz konusu durumda 1. Dereceden veya 2. Dereceden sorumluğun farkı takip usulüyle alakalıdır. Yani, şirkete takip yapılmadan şirket ortaklarına takip yapılamayacaktır.

Şahıs şirketlerinde ortakların amme borçlarından sorumluluğu

Şirket borçlarından ortakların sorumluluğu amme borçlarından sorumluluğu sermaye şirketlerinin amme borçlarından sorumluluğu ile paralel olduğu için bu makalede ayrıca bu konuya değinilmemiştir.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin