Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı nedir

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, amme borçlusunun haczedilen mal varlığına, mezkur Kanun hükümlerine göre yapılan değerlemenin ve belirlenen tutarın, amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan talep edilen amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi durumlarda, tahsil dairelerince yapılmakta olan takip işlemlerinin herhangi bir aşamasında, amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarına tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı denir.

Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı 

Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı nedir. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, amme borçlusunun haczedilen mal varlığına, mezkur Kanun hükümlerine göre yapılan değerlemenin ve belirlenen tutarın, amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan talep edilen amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi durumlarda, tahsil dairelerince yapılmakta olan takip işlemlerinin herhangi bir aşamasında, amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarına tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı denir.