Tahsil edilemeyen amme alacağı nedir

6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanuna göre, amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırmaları sonucunda, hacze kabil/haciz yapılabilecek herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haciz edilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen, elde edilen satış bedellerinin mevcut amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle, tahsil edilemeyen amme alacaklarına tahsil edilemeyen amme alacağı denir.

Tahsil edilemeyen amme alacağı

Tahsil edilemeyen amme alacağı nedir. 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanuna göre, amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırmaları sonucunda, hacze kabil/haciz yapılabilecek herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haciz edilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen, elde edilen satış bedellerinin mevcut amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle, tahsil edilemeyen amme alacaklarına tahsil edilemeyen amme alacağı denir.

Tahsil edilemeyen amme alacağı ile tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı kavramları birbirinden farklı kavramlardır.