Tahsil zamanaşımını kesen haller

Tahsil zamanaşımını kesen haller, 6183 sayılı Amme Alacakları Usul Hakkındaki Kanunda açıklanmıştır. Tahsil zamanaşımında kesilen süreler hesaba katılmaz, daha sonra sıfırdan tekrar işlemeye başlar.

Tahsil zamanaşımını kesen haller

Tahsil zamanaşımını kesen haller nelerdir. Tahsil zamanaşımını kesen haller, 6183 sayılı Amme Alacakları Usul Hakkındaki Kanunda açıklanmıştır. Tahsil zamanaşımında kesilen süreler hesaba katılmaz, daha sonra sıfırdan tekrar işlemeye başlar. Tahsil zamanaşımını kesen haller aşağıdaki gibidir:

 • Ödeme yapılması,
 • Haciz tatbik edilmesi,
 • Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilatlar,
 • Ödeme emri tebliğ edilmesi,
 • Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,
 • Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbik edilmesi veya bunlar tarafından yapılması,
 • İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi,
 • Amme alacağının teminata bağlanması,
 • Kaza mercilerince yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi,
 • İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi.
 • Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması,
 • Yapılandırma yapılması.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin