Home Kısa Bilgiler Ekonomi Tank Palet Fabrikası Satıldı mı

Tank Palet Fabrikası Satıldı mı

Bilindiği gibi tank palet-i fabrikası olarak adlandırılan fabrikanın işletim hakkı, Katarın da ortağı olduğu BMC firmasına belli şartlarda ve  belli bir süreyle sözleşmeyle verilmiştir.

Tank ve Palet-i Fabrikası Satıldı mı

Bilindiği gibi tank palet-i fabrikası olarak adlandırılan fabrikanın işletim hakkı, Katarın da ortağı olduğu BMC firmasına belli şartlarda ve  belli bir süreyle sözleşmeyle verilmiştir.

Tank ve Palet Fabrikası Satılmış Mıdır?

Tank palet-i fabrikası olduğu iddia edilen fabrika mülkiyeti ve denetim hakkı milli savunma bakanlığı tarafında kalmak kaydıyla satılmamış, belirli yatırım yapma şartıyla işletim hakkı belirli bir süre ile devredilmiştir.

Tank Palet Fabrikası Tank Üreten Bir Fabrika mıdır?

Tank ve palet-i fabrikası olarak adlandırılan fabrika bugüne kadar hiçbir tank üretmemiştir. Zaten tank konusunda elinde ARGE çalışmasını yaptığı veya sınai hakkını elinde bulunduğu bir tankta bulunmamaktadır. Söz konusu fabrika tank ürettiyse bugüne kadar bu tanklar nerededir? Zaten TSK’da ABD üretimi tanklar ile Alman üretimi tanklar bulunmamaktadır. Eğer bu fabrika tank üretiyorsa bu tankları ihraç mı etmiştir; bunun cevabini bulmak gereklidir.

Tank palet-i fabrikası olarak adlandırılan fabrika, tank paleti üreten ve belli seviyede tank modernizasyonu ve tamiratı yapabilen bir fabrikadır. Fabrika palet üretmiştir ama bugüne kadar tank üret-e-memiştir; zaten yukarıda ifade edildiği üzere  ne böyle bir çalışması var ne de böyle bir çalışma ve sınai hakkı vardır.

Tank palet-i fabrikası, tanklarda tadilat yapan veya en iyi ihtimalle  mini modernizasyon yapabilen ve tankın paletini üreten bir fabrikadır. Hatta o kadarki bundan önceki hükûmet döneminde (Ecevit dönemi) tankların modernizasyonunu bu fabrikada yapmamış, tankların modernizasyonunu  yaklaşık 600 milyon dolar üzerinden İsrail firmasına vermiştir. Yani modernizasyon yapma kabiliyeti bile çok sınırlı olan bir fabrika nasıl tank üreten  fabrika olmuştur!

Tank Palet Fabrikasının Değeri Nedir?

Bir firmanın değeri belirlenirken firmanın elinde bulunan ve bilanço değerleri olan maddi duran varlıklar, maddi olmayan varlıklar, sınai ve patent hakları ve elinde bulundurduğu üretim kabiliyetine ve know how kabiliyetine bakılır. Bu durumda tank palet-i fabrikası satılmadığı için buna bir fiyat belirmek mümkün değildir. Eğer satılsaydı ne kadar ederdi diye bakılırsa bu firmanın sadece arazisinin bir değeri olduğu görülmektedir. Bunun dışında, fabrikanın asıl işi tank paleti üretmek veya tank tamiri olduğu için tank üretme kabiliyeti ve know how kabiliyeti bulunmamaktadır. Üretim kabiliyeti bir yana içerisindeki bir sürü gizli işsiz olan tamamen verimsiz bir şekilde çalışan atıl kapasitede bir işletme olduğu bilinmektedir.

Bu fabrikanın mülkiyeti hâlihazırda milli savunma bakanlığının olduğu ve satılmadığı için işletme hakkının deviri hakkında da ne kadar değer biçilebilir! Hiçbir verimli şirket bu tank palet-i fabrikasının işletim hakkını alıp işletmek istemez. Ancak, devlet sınai hakkı tamamen kendinde olan Altay tankının üretilmesi için yeni bir fabrika yapmaktansa bu atıl kapasiteyi kullanmak ve gerçek manada faaliyete geçirmek istemiştir. Bunu elbette oradaki çalışanlar ve sendikalar istemeyebilir.

Tank Palet-i Fabrikasının İşletim Hakkı Neden BMC’ye Verilmiştir?

Yukarıda ifade edildiği üzere, sınai ve üretim haklarının tamamının savunma sanayi başkanlığına ait olan Altay tankını Koç grubu firması olan Otokar geliştirmiştir. (geliştirme parasını devlet ödemiştir, tankın her türlü hakkı devlete aittir) Altay tankının tüm hakları savunma sanayi baskanlığındadır. Otokar burada sadece yüklenici firmadır. Altay tankının geliştirilme sureci tamamlanınca seri üretim için tekrar ihale açılmıştır. Bu ihaleye de Koç grubu 7 milyarın üstünde bir rakam, BMC grubu yaklaşık 3.5 milyar teklif vermiştir. Yani yaklaşık 2.5 milyar devletin kasasında kalmış ve Altay tankının seri üretim ihalesini BMC kazanmıştır.

Daha sonra seri üretim için BMC fabrika bakarken devlet kendisine ait olan tank palet-i fabrikasını atıl olduğunu bildiği için “tankı benim fabrikamda üret” demiştir. Yapılan anlaşma da bu çerçevede yapılmıştır.

BMC Katar Firması mıdır?

Bilindiği üzere, BMC Çukurova grubundayken isçilerin maaşlarının ödenmemesi ve diğer bazı ekonomik nedenlerle sürekli üretim durmaktaydı. Çukurova grubunun TMSF’ye olan borçları dolayısıyla BMC canlı yayında acık şartlarda ihaleye çıkarılmış ve en çok bedeli veren grup BMC’yi almıştır. Daha sonra BMC hisselerinin bir bolumu Katarlı fon veya firmalara satılmıştır. Ancak her hâlükârda BMC bir Türk firmasıdır. (Volkswagen’in Alman firması olduğu gibi-onunda bir kısmı Katarlı fonlarındır)

Tank Palet Fabrikasının Satısı Neden Manipüle Ediliyor?

Tank palet-i fabrikasının belirli bir sure işletim hakkinin devredilmesi tamamen objektif esaslara göre yapılmış olup, bazıları bu durumu kendi açıklarını kapatmak için manipüle etmiş olabilir.

Tank Palet Fabrikası 20 Milyar Dolar Eder mi?

Yukarıda ayrıntılı anlatıldığı üzere, bu fabrika satılmadı, sadece işletim hakki devredildi. Dolayısıyla bu fabrikanın işletim hakkinin devredilmesi karşılığında yatırım şartı koyulması nedeniyle işletim hakkinin devrinin bir değeri olmayacaktır. Çünkü zaten atıl duran fabrikaya “yatırım yapılma” şartı koyulmuştur. Hiçbir özel sektör firması böyle atıl kapasiteli bir devlet fabrikasının işletim hakkini almak istemeyecektir.

Çünkü piyasa şartlarına göre yüksek ücretlerle çalışan verimsiz çalışanlarla isi yürütmek firmanın aleyhinde olacaktır. Öte yandan, Dünya’nın en büyük savunma sanayi firmalarından olan Aselsan, Roketsan vb. firmaların değeri bile 5 milyar doları bulmuyor! Dolayısıyla bu fabrikaya bu şekilde değer biçmek doğru olmayacaktır.