Tasdiki Zorunlu Defterler

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 220’nci maddesinde göre aşağıda yazılı defterlerin tasdik ettirilmesi mecburidir.

Tasdiki Zorunlu Defterler

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 220’nci maddesinde göre aşağıda yazılı defterlerin tasdik ettirilmesi mecburidir:

 Yevmiye Defteri
 Envanter Defteri
 İşletme defteri,
 Çiftçi işletme defteri,
 İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri,
 Nakliyat Vergisi defteri,
 Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,
 Serbest meslek kazanç defteri,

Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulmak zorundadır. Örneğin, serbest meslek erbapları, serbest meslek kazanç defteri yerine protokol defterini kullanabilir. Bu durumda, protokol defterini de tasdike tabi tutmak zorundadırlar.

vergi

Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Gerekir mi?

Defter onaylarının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, Ticaret Sicili Tasdiknamesini aramak zorundadır. Tasdiknamenin bilgileri değişmediği sürece, her yıl alınması gerekmez. (Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6 Maddesi) Ticaret Sicilinde kaydı bulunanalar, tasdik sırasında, Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesi ile Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre yanlarında «Ticaret Sicili Tasdiknamesini» bulundurmak zorundadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin