Tebliğ Evrakının Teslimi

Tebliğ edilecek olan evrakı içeren zarf veya tebliğ alındısı, posta idaresince muhatabına teslim edilir ve bu durum muhatap (tebellüğ eden) ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle karşılıklı imzalanarak kayıt altına alınır.

Tebliğ Evrakının Teslimi

Tebliğ edilecek olan evrakı içeren zarf veya tebliğ alındısı, posta idaresince muhatabına teslim edilir ve bu durum muhatap (tebellüğ eden) ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle karşılıklı imzalanarak kayıt altına alınır.

İmza Bililinmemesi Durumunda Tebliğ

Muhatap, yani tebellüğ eden veya zarfı teslim alan, imzalayacak kadar yazı bilmiyorsa veya herhangi bir sebepten ötürü zarfı imzalamayacak durumda ise sol elinin başparmağı zarfa veya tebliğ alındısına bastırılmak suretiyle tebliğ yapılmış olur.

Tebellüğden İmtina Edilmesi Durumunda Tebliğ Nasıl Yapılır?

Muhatap yani tebliğ edilecek olan kişi tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh alarak ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye iade eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılacaktır.

İşyerine Adresine Tebliğe Çıkılması Nasıl Yapılır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan işyeri adreslerine tebliğe çıkılan durumlarda, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilmelidir.

İşyeri Adresine Tebliğ Yapılamaması Durumunda İkametgah Adresinde Tebliğ Nasıl Yapılır?

İşyeri adresine tebliğ yapılamaması durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılmalıdır. Aynı Kanunun 101’inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilmelidir.

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğe çıkılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilecektir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı gün; bu süre içerisinde alınmaması hallerinde ise 15. günde tebliğ yapılmış sayılır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin