Tebliğ tarihi hesaplama

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ihbarname ve tebliğ alındıları ile aynı Kanunun 93. Maddesine göre fiziksel olarak yapılan tebliğlerde tebliğ tarihi, ihbarnamenin veya ödeme emrinin ilgililerine tebliğ ve tebellüğ edildiği tarihtir.

Tebliğ tarihi

Tebliğ tarifi nedir, tebliğ tarihi hesaplaması nasıl yapılır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ihbarname ve tebliğ alındıları ile aynı Kanunun 93. Maddesine göre fiziksel olarak yapılan tebliğlerde tebliğ tarihi, ihbarnamenin veya ödeme emrinin ilgililerine tebliğ ve tebellüğ edildiği tarihtir.

Mezkûr kanunun “elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 107/a maddesine istinaden elektronik adresler aracılığı ile yapılan tebliğlerde tebliğ tarihi, yazının veya tebligat ile ödeme emrinin ilgili elektronik adreslere gönderildiği tarihi izleyen beşinci gündür.

Elektronik tebligatta ilgili kişinin gelen elektronik iletiyi okuyup okumaması veya açıp açmaması tebligatın sıhhatini veya tebliğ tarihini değiştirmez. Elektronik ortamda yapılan tebliğlerde izleyen 5. gün tebligat her hâlükârda yapılmış sayılır.

Tebliğ tarihinin ne demek olduğu genel olarak yukarıda açıklanmıştır. Tebliğ tarihi, gönderilen mektup ve iletinin hukuki sonuçlarını doğurmaya başladığı veya bazı hakların kullanılabilmesi için sürenin işlemeye başladığı tarih olarak görülebilir. Tebliğ tarihi, genel olarak hukuktaki hak düşürücü  süreler ve zamanaşımı ile ilgilidir.

Tebliğ tarihinden itibaren demek, tebliğ tarihinden bir sonraki gün sürenin başladığı manasına gelir. Yani tebliğ tarihi sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin