Teminat Mektubu

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat Mektubu Nedir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, banka ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerine teminat mektubu denir.

Teminat mektupları İcra İflas Hukuku, Amme Alacakları Tahsil Usülü Hakkındaki Kanun, Kamu İhale Kanunu ve benzer kanunlara göre de talep edilebilir. Bu nedenle, her kanun açısından teminat mektubu olarak kabul edilen şeyler değişebileceği için bu konuyu her kanunun kendi özelinde değerlendirmek greklidir.