Teminatlı alacaklarda takip 

Teminatlı alacaklarda takip nedir, teminatlı alacaklarda takip nasıl yapılır. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, karşılığında teminat gösterilmiş olan amme alacağı vadesinde ödenmezse, söz konusu borcun 15 gün içinde ödenmesi gerektiği, aksi takdirde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı amme borçlusuna bildirilmelidir.

Borçlulara bildirim yapıldıktan sonra 15 gün içinde eğer söz konusu borç ödenmezse, borçludan alınan teminat 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek, amme alacağı tahsil edilecektir.