Üst kademe kamu yöneticileri

Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hizmet süreleri aranmaktadır. 

Üst kademe kamu yöneticileri kimlerdir ve nasıl atanırlar

Üst kademe kamu yöneticileri kimdir ve nasıl alınır. Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hizmet süreleri aranmaktadır. 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerinde  yer alan görevliler üst kademe yöneticisi sayılmaktadır. Üst kademe kamu yöneticilerinin listesine, söz konusu kararnamenin ekinden ulaşılabilir.

3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. Maddesinde, bu kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro ve pozisyonlara ise ilgili Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanını onayıyla atama yapılacaktır.

Üst kademe kamu yöneticileri

(I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Yöneticilerin Kimlerdir?

(I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Yöneticilerinin listesine, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekindeki I sayılı cetvelden ulaşılabilir.

(I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Yöneticilerin Atanma Şartları Nelerdir?

3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin 1. Fıkrasına göre, (I) sayılı cetvelde yer alan üst kademe yöneticisi kadro pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  • 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki Şartlar,
  • En av 4 Yıllık Yüksek Öğrenim,
  • Kamuda ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmak şartıyla, uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest meslek erbabı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

(II) Sayılı Cetvelde Yer Alan Yöneticilerin Atanma Şartları Nelerdir?

3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, (II) sayılı cetvelde yer alan ve üst kademe yönetici sayılmayan kadro pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  • 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki Şartlar,
  • En av 4 Yıllık Yüksek Öğrenim,
  • Kamuda ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmak şartıyla, uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest meslek erbabı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
  • İl ve Bölge Müdürü pozisyonlarına ise 3. Maddenin 1. fıkrasındaki şartlara haiz olmak gereklidir,
  • Yurt dışı görevlere atanabilmek için iki üstteki 1 ve 2. Bentte belirtilen şartlara ilave olarak 657 sayılı Kanunun 59.Uncu maddesinde belirtilen dil bilgisine sahip olmak gereklidir.

Mesleğe özel yarışma sınavıyla giren kadro ve pozisyon ve görevlerde bulunanlarda, II-3 bölümünde belirtilen süreler (5 yıl) uygulanmayacaktır. Yani bu kapsamda olanlar (Örneğin Müfettiş) 5 yıl beklemek zorunda değiller.

(II) Sayılı Cetvelde Yer Alanlar Kimlerdir?

(II) Sayılı Cetvelde Yer Alanların listesine, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekindeki II sayılı cetvelden ulaşılabilir.

Üst kademe yöneticilerinin görev süresi ne kadar

Bu kararnamenin (I) sayılı cetvelinde yer alanların görev süresi Cumhurbaşkanını görev süresiyle sınırlıdır. Cumhurbaşkanının görev süresi sona erince (I) sayılı cetvelinde yer alan üst kademe yöneticilerin de görev süresi sona erecektir. Ancak, bu kişiler yerlerine atama yapılana kadar görevlerinin sürdürebilecektir. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilecektir.

Üst kademe yöneticilerinin atanması veya görevden alınması durumunda dava nerede açılır

3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekindeki I sayılı cetvelde yer alan ve direk Cumhurbaşkanı kararıyla atanan üst kademe yöneticilerin, görevden alınmaları durumunda veya atanmaları ile ilgili davalarda, bu kişiler atanma veya görevden alınmaya karşı ilk derece mahkemesi sıfatı ile Danıştay’da dava açabilecektir. Danıştay 2. dairesinin kararı bu yöndedir.

Ancak, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekindeki (II) sayılı cetvelde yer alan kadro ve pozisyonlarda olanlar ise ilgili Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanını onayıyla atama yapıldığı için bu kişiler, atanma veya görevden alınmaya karşı Danıştay’da değil, ilk derece mahkemesi sıfatı ile İdare Mahkemesi’nde dava açmalıdır. (Örneğin müfettişler)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin