Vergi Cezalarında İndirim

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre, vergi ziyaı cezaları, usulsüzlük cezaları ve özel usülsüzlük cezalarında indirim müessesesi düzenlenmiştir.

Söz konusu duruma göre ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden (6183 10.Madde) teminat göstererek, vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezalar yarı oranında indirilecektir.

Mükelleflerle uzlaşılması durumunda, uzlaşılan vergi ile verginin farkını ve kesilen vergi cezalarının %75’lik kısmını, aynı Kanunun ek 8. maddesinin 1. fıkrasının bir numaralı bendinde bulunan ödeme süresinde ödenirse, üzerinde uzlaşılmış olan cezaların %25’lik kısmı indirilebilecektir.

Mükellefler ödeyeceğini taahhüt ettiği vergiler ile vergi cezalarını yukarıda bahsi geçen süre içerisinde ödemez ya da bunlara dava açarsa, işbu madde hükmünden yararlanamazlar. Yukarıda anlatılan hükümler, verginin aslına bağlı olmadan kesilmiş olan usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanmaktadır.

vergi

Hangi Cezalar Cezadan İndirimden Yararlanamaz

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesindeki gecikme faizi ile 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesindeki gecikme zammı, ceza indiriminden yararlanamayacaktır. VUK’un 376. maddesinin 1. fıkrasının fıkrasının bir numaralı bendi hükümleri uygulanmış olan vergi ile cezalar için uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır. Uzlaşma hükümlerine göre üzerinde uzlaşılan vergi ile cezalar hakkında, mezkur kanunun 376. maddesinin 1. fıkrasının iki numaralı bendi hükmü dışında indirim hükümleri uygulanmaz.

Cezadan İndirim Müessesesi Neden Var

Cezalardan indirim müessesesi, esas itibariyle uzlaşmadan yararlanamayan veya yararlanmak istemeyenler için getirilmiş bir indirim müessesedir. Ancak, 376 ncı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, bu kısımla sınırlı olmak üzere uzlaşılan tutarlar üzerinden indirimden yararlanılacaktır.

Cezalardan İndirim Nasıl Talep Edilir

Cezalardan indirim için gerekli şartları taşıyan mükellefler vergi dairelerine başvurarak, vergi dairelerinde maktu olarak bekletilen hazır dilekçeleri dordurabilir veya interaktif vergi dairesi üzerinden yine ilgili vergi dairesine başvurup, indirimden yararlanabilirler.

Cezalarda İndirim ile İzaha Davet veya Pişmanlık ve İslahın Farkı Nedir

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesindeki izaha davet ile 371’inci maddesindeki pişmanlık ve ıslah müessesesi beyanan dayanan tarhiyatlar için, aynı Kanunun 376’ncı maddesindeki cezalarda indirim ise ikmalen, idarece  ve resen önerilen tarhiyatlar için uygulanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin