Vergi mahremiyeti

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. Maddesinde yazılı olan aşağıdaki kimseler, yaptıkları işler üzerinden öğrendikleri, mükelleflerin ve mükellefle ilgili kişilerin şahıslarına, işlemleri ile muamelelerine ve hesaplarına, işletmeleri ile işlerine, servetleri ile meslekleri ile ilgili olarak, öğrenmiş oldukları sırlar ile gizli kalması gereken hususları, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanamazlar ve ifşa edemezler.

Vergi mahremiyetleri

  • Vergi işleri ile vergi incelemeleri uğraşan memurlar,
  • Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeler ve Danıştay’da görevli olan kişiler,
  • Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara katılanlar,
  • Vergi işlemlerine katılan bilirkişiler.

Söz konusu mahremiyet yasakları, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam edecektir.

Vergi mahremiyeti nedir

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. Maddesinde yazılı olan aşağıdaki kimseler, yaptıkları işler üzerinden öğrendikleri, mükelleflerin ve mükellefle ilgili kişilerin şahıslarına, işlemleri ile muamelelerine ve hesaplarına, işletmeleri ile işlerine, servetleri ile meslekleri ile ilgili olarak, öğrenmiş oldukları sırlar ile gizli kalması gereken hususları, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanamazlar ve ifşa edemezler. Vergi hukukunda bulunan yasaklarla ilgili bilgiye buradan başvurulabilir.

Vergi mahremiyetinin ihlalinde hangi ceza verilir

Vergi Usul Kanunu’nun 362’nci maddesine göre, mezkûr kanundaki vergi mahremiyetine uymaya mecbur olanlardan bu mahremiyeti ihlal edenlerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239’unu maddesine göre cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 239’uncu maddesi “Ticari Sır Bankacılık Sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması” suçunu ihtiva etmektedir.

Hangi görevliler VUK’un 5. maddesi kapsamında

Vergi Usul Kanunu’nun 5. Maddesinde vergi mahremiyeti kapsamında olan görevliler 4 bent halinde sayılmıştır. Bunlar, vergi muameleleri ve incelemeleri uğraşan memurlar (vergilendirmenin her aşamasında görevli olanlar) vergi mahkemelerinde görevli olanlar, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler ve vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler mahremiyet kapsamındadır.

Ancak, bu dört bentte sayılmayan bazı görevlilerde mahremiyet kapsamında olup, bunların fiilleri de mahremiyetin ihlale sayılabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve Kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacaktır. Ancak, bu durumda kendilerini bilgi verilenler, bu maddede yasaklara uymak zorunda olup, bu bilgilerin muhafazasını söylemeye yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Aksi takdirde, gerekli önlemleri almayan kişilerde duruma göre bu suçun faili olabilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin