Yasakları ihlal edenlere hangi cezalar verilir

Yasaklara aykırı davrananlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 363. Maddesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257’nci maddesine göre cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. (TCK 257. Madde Görevi Kötüye Kullanma)

Yine, bu yasağı ihlal edenler hakkında görevi kötüye kullanma yönünden soruşturma yapılacağı gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesine göre disiplin soruşturması da ayrıca başlatılabilecektir. Ancak, görevi kötüye kullanma suçu ön izne tabi bir suç olduğu için 4483 sayılı Kanuna göre ceza hukuku açısından soruşturma yapılabilmesi için izin almak gereklidir.

Vergi usul kanununda bulunan yasaklar

Vergi usul kanununda bulunan yasaklar nelerdir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde yazılı bulunanlar  kendilerine, nişanlılarına ve resmi eşlerine (boşanmış olsalar bile), kan ve sihri usul ve füruuna, evlatlıklarına veya kendilerini evlatlık alana, ya da kan hısımlığında üçüncü (dâhil), sihri hısımlıkta ise söz konusu hısımlığın meydana getirdiği evlenme akdi ortadan kalkmış olsa bile üçüncü (dâhil) dereceye kadar olan civardaki hısımlarının; kanuni temsilcisi olamazlar, vekili bulundukları kimselere ait vergi incelemeleri ile uğraşamazlar, takdir işleri ile komisyon yoluyla yapılan işlerini yapamazlar.

Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunları ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamayacaklardır. (Maddenin özel hükmü)

Yasakları ihlal edenlere vergi ziyaı cezası verilir mi

Vergi Usul Kanunu kapsamında bulunan yasakları ihlal edip vergi ziyaına neden olunması hallerinde, ilgili kişiye ayrıca aynı Kanunun 344’üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi mahremiyeti ile ilgili bilgiye buradan başvurulabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin