Vergi Ziyaı Cezası

Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.

Vergi Zıyaının Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun 341’inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hallerinde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Vergi ziyaına, mezkur Kanunun 359’uncu maddede yazılı fiillerle (kaçakçılık suçları) sebebiyet verilmesi hallerinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanmaktadır.

Vergi Ziya Cezasında Tekerrür Uygulaması Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 339’uncu maddesine göre tekerrür durumunda vergi ziyaı cezası % 50 artırımlı olarak uygulanır.

Vergi Ziyaı Cezasında İndirim Nedir?

  • Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.
  • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre, yapılan ilk tarhiyata göre mükellefin beyan ettiği tutar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunacak miktar arasında vergi ziyaı cezası % 50 oranında uygulanacaktır.
  • Harçlar Kanunu’nun 63’üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası % 25 oranında uygulanacaktır.
  • Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinde hüküm altına alınan izaha davet şartları sağlandığı takdirde, vergi ziyaı cezası % 20 oranında uygulanır.

Vergi Ziya Cezasının Alınmayacağı Durumlar Nelerdir?

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesine göre belirlenen şartlarda pişmanlık ve ıslah kapsamında beyanname verilir ve beyanname sonucunda ortaya çıkan tutarlar ödenirse vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.
  • Vergi Usul Kanunu’nun 341/1 maddesi kapsamında beyanname verilir ise hiç vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin