Vergisel yönleriyle genel muhasebe

Eski vergi denetim kurulu başkanı Suat Sarıgül tarafından yazılan Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe Kitabi vergi müfettişleri derneği tarafından ilk kez 2016 yılında yayınlanmıştır.

Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe

Eski vergi denetim kurulu başkanı Suat Sarıgül tarafından yazılan Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe Kitabi vergi müfettişleri derneği tarafından ilk kez 2016 yılında yayınlanmıştır. Vergisel yönleriyle genel muhasebe kitabi mevzuatla uygulamayı bir arada gösteren bugüne kadar bu alanda yazılmış en önemli eserlerden biridir.

Vergisel yönleriyle genel muhasebe kitabi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Genel bilgiler

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları

Muhasebenin temel kavramları

Muhasebe türleri

Hesap kavramları

Muhasebe fişleri
Yevmiye defteri madde çeşitleri
İşlem süreci
Mali tablolar mizanlar
Değerleme hükümleri
Hazır Değerler
Menkul kıymetler
Ticari alacaklar
Stoklar
Yıllara yaygın inşaat ve onarım isleri ile özel inşaatlar
Dönem ayırıcı hesaplar
Diğer dönen varlıklar
Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Finansal kiralama
Mali borçlar
Ticari borçlar
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
Borç ve gider karşılıkları
Gelir tablosu ve maliyet hesapları
Kazancın tespitinde indirilecek ve indirilemeyecek giderler ve istisnalar

Örnekler

Yararlanılan Kaynak;

Suat S. (2016). Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe Kitabı. Vergi Müfettişleri Derneği Yayınları,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin