Vergi Usul Kanununda Bulunan Mirasçıların Sorumlulukları

Mirasçıların sorumlulukları nelerdir? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 12’nci maddesine göre, ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara geçecektir. Ancak, mirasçıların her biri ölenin (mirasbırakan) vergi boçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu tutulacaktır. Mirasçılar, mirası kabul edip etmediğini vergi dairesine bildirmelidirler. Mirastan sorumlu olmak istemeyenler, Türk Medeni Kanunu’nun 606’ncı maddesine göre, ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvurup mirası reddedebilirler.

Ölüm Halinde Amme Alacaklarının Tahsili Nasıl Olur?

Amme alacaklarının takip işlemleri, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilir.

Ölenin Borçları Vergi Usul Kanunu Kapsamında Olursa Takip Nasıl Yapılır?

Eğer, ölen kişinini borçları Vergi Usul Kanununun kapsamına giren bir borç ise miras bırakanlar, V.U.K 12. maddeye göre miras hisseleri nispetinde sorumlu olacaktır. Ancak, mezkur Kanunun 372’nci maddesine göre, ölüm halinde vergi cezaları düşecektir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, düşecek olan cezalar vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır. Ölüm halinde, VUK 112. maddesindeki gecikme faizi ile 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesindeki gecikme zamları düşmez. Yani, mirası kabul edenler gecikme faizi ve fecikme zammını ödemek zorundadır. (Feri alacaklar düşmez)

Ölen kişinini borçlarıyla ilgili diğer bir ayrımda tereke defterine kayıt edilip edilmediğidir.

Borçlar Deftere Kaydedilmiş Olursa Nasıl Takip Edilir?

1.Eğer, ölen kişinini borçları Vergi Usul Kanununun kapsamında bir borç ise miras bırakanlar V.U.K 12. maddeye göre miras hisseleri nispetinde sorumlu olacaktır.

2.Ölen kişinini borçları Vergi Usul Kanununun kapsamında değilse, mirasçılar 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 641 ve 681. maddeleri gereğince, ölen kişinini borçlarından müteselsilen sorumlu olacak; 5 yıldan sonrada yine miras hisselerine göre sorumlu olacaktır.

Borçlar Deftere Kaydedilmemiş Olursa Nasıl Takip Edilir?

Eğer ölen kişinin borçları tereke defterine kayıt edilmemiş olursa, ister VUK kapsamında olsun, ister olmasın mirasçılar kendilerine düşen hisse oranında sorumlu olacaklardır.

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 50’nci maddesine göre, karısı veya kocası, kan ve sihriyet itibariyle usul veya furuundan birisi ölen borçlu hakkında takip, ölüm günü dahil 3 gün durdurulur. Ancak, mirasçılar mirası kabul veya ret etmemişlerse, bu hususta medeni Kanununda belirlenen süreler geçinceye kadar takip geri bırakılır. (TMK 606. maddeye göre 3 aylık sürede takip durur.)

Mirasçıların sorumlulukları noktasında, Vergi Usul Kanununun 12. maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 7 ve 50. maddesi ve Türk Medeni Kanununun 606, 641 ve 681. madde hükümleri topluca değerlendirilmesi gerekir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin