Yaklaşık Maliyet Nedir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 9. maddesine göre, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri yapılmadan önce, her türlü fiyat araştırmasını yaptırılarak, katma değer vergisi hariç olarak fiyatın belirlenmesine yaklaşık maliyet araştırması denir. İhaleyi yapacak olan idareler yaklaşık maliyeti bu şekildebelirleyecek ve dayanaklarıyla birlikte bunu bir hesap cetvelinde gösterecektir.

Yaklaşık Maliyetle İlgili Özel Durumlar Nelerdir?

Yaklaşık maliyet tutarına ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmeyecektir. Bunun yanında, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacaktır. Aksi takdirde, yaklaşık maliyet tutarlarına ihale ve ön yeterlilik ilanında yer verilirse veya isteklilerin bazılarına ihale öncesinde yaklaşık maliyet tutarları bildirilirse, ilgililer hakkında durumun özelliğine göre, TCK’nın 235’inci maddesindeki “İhaleye Fesat Karıştırma” suçu ile aynı Kanunun 257’nci maddesindeki “Görevi Kötüye Kullanma” şuçlarının unsurları oluşabilir.

Yaklaşık Maliyetin Araştırması Nasıl Yapılır?

İhaleyi yapacak olan kurum veya kuruluş, işlemin bütün taraflarına yazı yazarak, taraflardan gelen geri bildirimlere göre yaklaşık maliyet hesaplamasını yapacaktır. Bunun yanında, idare ilgili malın yaklaşık maliyetini hesaplarken daha önce aynı malı idareye satan firmalardan ve/veya ilgili bütün firmalardan da bilgi isteyebilecektir. Öte yandan, idare aynı malı daha önce satın almışsa,  önceki bu fiyatıda  sepete katarak yaklaşık maliyeti bulabilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin