Yolcu beraberinde getirilen eşyanın şartları

Katma değer vergisinde yolcu beraberinde getirilen eşya için yapılan satışlar üzerinden mevcut tarifeye göre katma değer vergisi hesaplanır ve tahsil edilir ve daha sonra tahsil edilen tutarlar ilgili kişiye iade edilir.

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın şartları

Katma değer vergisinde yolcu beraberinde getirilen eşya için yapılan satışlar üzerinden mevcut tarifeye göre katma değer vergisi hesaplanır ve tahsil edilir ve daha sonra tahsil edilen tutarlar ilgili kişiye iade edilir. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın şartları aşağıdaki gibidir:

  • Satışı yapanlar bağlı oldukları vergi dairesinden Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılacak satışlar için istisna belgesi alması gerekir. Eğer istisna izin belgesi varsa ayrıca istisna belgesi gerekmez.
  • Satışı yapanların istisna izin belgesi alabilmesi için hâlihazırda KDV mükellefi olmaları ve o tarih itibariyle haklarında olumsuz rapor bulunmaması gerekir.
  • Teslim konusu mal Özel Tüketim Vergisi kanununda bulunan I sayılı listeye dâhil bulunan mallar hariç her türlü mal olabilir.
  • Alıcıların Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı ya da Türk uyruklu olup yabancı memleketlerden ikamet tezkeresi veya bu mahiyette belge alması ve/veya belgelerinin olması gerekir.
  • Fatura sınırı katma değer vergisi hariç 100-TL üzerinde olmalıdır.
  • Fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde yurt dışı edilmelidir.
  • Hizmetler yolcu beraberinde getirilen eşyalara sağlanan istisnadan yararlanamaz.