Zarar Mahsubu

İşletmeler gerek gelir vergisi uygulamasında, gerekse kurumlar vergisi uygulamasında her yılın zararını ayrı ayrı beyannamede göstermek şartıyla, geçmiş 5 yılın zararını dönem karından indirilebilecektir.

Zarar Mahsubu Nasıl Yapılır?

Ancak zarar mahsubu yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıda ayrıntılı  olarak belirtilmiştir:

  • Öncelikle geçmiş yılların zararını mahsup yapabilmek için cari yılda kar olması gerekir,
  • Geçmiş yıl zararlarının mahsubu yapılırken bunlar beyannamede ayrıca gösterilmesi gerekir,
  • Cari yılda kar ettiği halde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyenler, bu kara isabet eden zararlarını daha sonraki yıllarda düzeltme yoluyla da olsa mahsup edemeyecek, başka bir deyişle cari yıldaki kar oranında zarar mahsubu hakkını kaybedecektir (özelge)
  • Geçmiş yılların zararını mahsup yaparken eski yıla öncelik vermek gerekir (KVK sirküleri)
  • Ayni yıla ilişkin zararların mahsubu yapılırken istisna kaynaklı zarar mahsubuna öncelik verilmelidir (KVK sirküleri)
  • İlgili yılda zarar etmesine rağmen rızaen kar beyan eden mükellefler, geçmiş yıl zararlarını sonraki yılların kurum kazancından mahsup edemeyecektir (vergi idaresinin görüşü)
  • Zarar mahsubu yapılırken bilançodaki zararları değil, beyannamede gösterilen zararlar dikkate alınır.