Kanuni Uyarı

Vergileme.com, bilginin evrenselleşmesi noktasında bilgi kirliliğinin son derece yaygın olduğu günümüz dünyasında, insanlara doğru ve nitelikli bilgiyi iletmeyi amaç edinmiştir. Sitede yayımlanan tüm yazı ve bilgilerle ilgili olarak Hukuki çerçeve bu bölümde çizilmiş olup, bütün makale ve yazılarla ilgili hukuki çerçeve yazının nitelik, daha önce yayımlanıp yayımlanmama vb. diğer değişkenlere göre değişebilir. Bu nedenle, alıntı vs. yapılacak yazılarla ilgili her bir yazının kendine özgü hukuki durumunu dikkate almak sizin için faydalı olacaktır.

Vergileme.com sitesinde yayımlanan yazıların tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı FSEK uyarınca, kullanılmadan önce eserin hak sahibinden (vergileme.com) aynı Kanunun 52’nci maddesine uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. İlgili eser yayımlandığı tarih itibariyle elektronik imza karşılığı (5070 sayılı Kanun Kapsamında değil) kayıt altına alınmış olup, bu tarih itibariyle bu yazıyı yayımlayanlardan yayımladıkları metnin kendilerine ait olduğu, bu yazının yayımlandığı tarihten önce resmi yollarla edinmiş oldukları belgelerle kanıtlamaları istenecektir.

Vergileme.com sitesinde yayımlanan yazılar alanında uzman hukukçu veya meslek uzmanlarınca makale uygunluk kriterleri,  makale yazım kuralları, makalelerde hukuki dili kullanabilme ve özgünlük yönünden incelenir. Bu denetleme sonrasında sadece nitelikli makale ve haberler sitede yayımlanır. Buna rağmen, öngörülemeyen ve basit bir gözlemle öngörülmesi mümkün olmayan durumlar için yayımlanan makale ve diğer bilgi belgelerle ilgili olarak [email protected] adresine geri bildirim yapabilirsiniz. Gerekli hukuki şekil ve şartlara uygun yapılmayan bildirimler için sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Ülkemizdeki hukuk sistemi ve özellikle vergi mevzuatı dinamik bir yapıda olduğu ve sürekli bir değişim içinde bulunduğu için yayımlanan eser veya yazılar, yayımlandığı tarih itibariyle doğru kabul edilip, yayımlandığı tarihten sonraki durumlar için güncellenmemiş veya yayımlandığı tarihten önceki durumlar için bile gözden kaçırılmış noktalar olabilir. Bu nedenle, yayımlanan yazılarda yayım tarihini dikkate alıp, ona göre hareket etmek gerekli ve yerinde olacaktır. Bu manada vergileme.com sitesinde üçüncü kişilere bilgilerin güncelliğiyle alakalı olarak bir taahhüt sunulmaz; ayrıca sunulan veya yayımlanan bilgilerle alakalı herhangi bir hukuki sorumluluk zaten kabul edilmez. Buna mukabil, güncel olmadığını düşündüğünüz yazılar ve çalışmalar için [email protected] adresine geri bildirim yapabilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan yazılarla ilgili olarak herhangi bir ticari amaç veya fayda amacı güdülmediğinden gönderilecek makale ve eser metinlerine herhangi bir ücret veya telif ödenmemektedir. (Bu kısım online değil) Sitemize yazı gönderenler (Bu kısım şuan için aktif değil) peşinen herhangi bir kanun dışı teşkilata veya gruba üye olmadığını veya irtibatı olmadığını kabul eder.

Önemli Hatırlatma!!!

vergileme.com sitesinde yayınlanan makaleler tamamen makale sahiplerinin kişisel görüşleri ve yorumları olup, bu görüş ve yorumlar çalıştıkları kurum ve kuruluşları hiçbir şekilde bağlamamaktadır. Ayrıca, makale yazarlarının yazı ve içeriklerinin çalıştığı kurum ve kuruluşla veyahut ilgili kurumdaki görevleriyle veya bulundukları konumla hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyecektir. vergileme.com sitesinde yayınlanan makaleler hiçbir resmi ve gayri resmi kurumla ilişkili veya onların görüşleri değildir. vergileme.com sitesinde yayınlanan makalaleler yazarların kişisel yorumları olduğu için bu bilgilere göre herhangi bir işlem yapılması durumunda, makale yazarları ile vergileme.com sitesi hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Vergi veya hukukla ilgili meseleler her olaya ve duruma göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, sitede yayımlanan bilgilerle bağlı kalmaksızın vergi veya hukuksal olaylarla ilgili olarak profosyonel yardım almanız önerilir. Bu siteye erişim sağlayan herkes bu bölümdeki “Kanuni Uyarıları”  peşinen kabul etmiş sayılır.

vergileme.com ekibi,