İlk tesis ve taazzuv giderleri amortisman

Kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri mukayyet değeri ile değerlenmelidir. Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için yapılan giderlerden fazla olamayacaktır.

İlk tesis ve taazzuv giderleri amortisman ve değerleme

Kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri mukayyet değeri ile değerlenmelidir. Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için yapılan giderlerden fazla olamayacaktır. (262-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri) Kurumun tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması veyahut da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler bu kapsamdadır.

İlk tesis ve taazzuv giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyari bir uygulamadır. Bu durum kurumlar için geçerlidir. Gerçek kişiler bu giderlerini zaten doğrudan gider yazabilecektir.

İlk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin ve Peştemallıkların İtfası

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ilk tesis ve taazzuv giderlerini aktifleştirmeden doğrudan gider yazabilirler. Ancak, kurumlar bu giderlerini aktifleştirirse, aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderleri ile peştemallıklar mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunur. Bu şekilde aktifleştirilenler süreleri bitmeden tek seferde gider yazamazlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin